Daily Archives: 5 maja 2017


Najwięksi operatorzy energii w Polsce

Na otrzymanej fakturze za prąd płacimy za dwie usługi. Pierwsza opłata dotyczy zużycia energii, która liczona jest w kWh. Od czasu liberalizacji rynku energii w 2007 roku prąd można kupić od sprzedawcy wyznaczonego z urzędu lub na zasadzie TPA. Druga opłata wystawiana jest przez operatorów systemu dystrybucji(OSD). Płacimy za usługę dostarczenia energii. Operatorzy energii są przypisani do obszaru Polski i nie można ich zmienić. Dziś przybliżę Wam rynek dystrybucji energii w Polsce i ich największych operatorów. Czytaj więcej