Tag Archives: kwh


Skróty jednostek energii elektrycznej – co oznacza kWh, a co MWh?

watomierz

Skróty jednostek energii elektrycznej

Często spotykamy się ze skrótami jednostek mocy i energii elektrycznej. Niekiedy w gąszczu wszystkich tych miar może nam się pomieszać w głowie. Najpopularniejsza jednostka to oczywiście kWh, które oznacza kilowatogodzinę. Właśnie w kWh podajemy zużycie prądu na miesiąc lub na rok. Natomiast sprzedawcy prądu podając nam cenę za prąd piszą np. 0,31 zł/kWh. Co oznacza, że płacimy  31 groszy za każdą zużytą kilowatogodzinę. Sprawdźmy zatem jak mają się do siebie poszczególne jednostki energii elektrycznej i jak w tym zestawieniu odnajdują się nasze kilowatogodziny:

W wat
kW kilowat 1000 watów
kWh kilowatogodzina
MW megawat 1000 kW
MWh megawatogodzina 1000 kWh
GW gigawat 1 000 000 kW
GWh gigawatogodzina 1 000 000 kWh
TW terawat 1 000 000 000 kW
TWh terawatogodzina 1 000 000 000 kWh