Brak prądu – bonifikata czy odszkodowanie?

Błyskawica: brak prądu z powodu burzy

Tegoroczne lato pokazało nam, co znaczy siła natury. Gwałtowne nawałnice były powodem wielu utrudnień, również tych związanych z dostawami energii elektrycznej. Czy w razie takiej sytuacji przysługuje nam bonifikata lub odszkodowanie za prąd?

Co to jest bonifikata za brak prądu?

Bonifikata jest rodzajem rekompensaty, w przypadku reklamacji usługi lub produktu z powodu nieodpowiedniej jego jakości lub wady.

Jak to się ma do ustalonych standardów i parametrów jakościowych energii elektrycznej? Za ich niedotrzymanie, na odpowiedni wniosek przysługuje odbiorcom bonifikata. Dotyczy ona zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw, bez względu na rodzaj awarii. Wysokość bonifikaty określona jest w umowie i ustalana na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki. Zgodnie z nią, za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej, przysługuje pięciokrotność jej ceny. Obliczanej na podstawie jej poboru w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, przy czym zgodnie z prawem energetycznym, odnosi się do średniej ceny sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym.

Dopuszczalny czas braku prądu

Musimy mieć na uwadze, że nie każda przerwa w dostawie energii elektrycznej jest podstawą do roszczeń względem naszego dostawcy prądu. Dopuszczalny czas przerwy, kiedy jesteśmy go pozbawieni, kształtuje się na innym poziomie dla każdej grupy przyłączeniowej. W przypadku I, II, III i VI czas trwania wyłączeń (nieplanowanych lub planowanych), w ciągu roku, określony jest w umowie o świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji albo umowie kompleksowej. Natomiast grupy przyłączeniowe IV i V, czyli gospodarstwa domowe, przy jednorazowej przerwie w dostarczaniu energii elektrycznej nie mogą przekroczyć przy:

 • przerwie planowanej (o której zostaliśmy poinformowani wcześniej) – 16 godzin;
 • przerwie nieplanowanej – 24 godzin.

W przypadku przerw w ciągu roku, które stanowią sumę czasów trwania zarówno długich jak i bardzo długich jednorazowych braków w dostawie wynosi:

 • dla przerw planowanych – 35 godzin;
 • dla przerw nieplanowanych – 48 godzin.

Warto tutaj od razu zaznaczyć, że nie zawsze za wstrzymanie prądu odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo energetyczne. Czasami winę za taki stan rzeczy może ponosić odbiorca poprzez problemy z instalacją elektryczną w swoim budynku.

Czy możemy starać się o odszkodowania?

Oczywiście mamy do tego pełne prawo. Możemy starać się o wypłatę odszkodowania za straty, które ponieśliśmy w wyniku braku lub ograniczeń zasilania (powyżej 24 godzin, a odbiorca nie został o tym poinformowany). Przedsiębiorstwo energetyczne odpowiada za szkody na zasadach, które wynikają z Kodeksu cywilnego.

Aby ubiegać się o odszkodowanie, po pierwsze musimy wykazać we wniosku konkretną szkodę, po drugie uzbroić się w cierpliwość. Dlaczego? Dostawcy często wymigują się od swojej odpowiedzialności i jeżeli nas spotka taka sytuacja, należy złożyć pozew do sądu powszechnego. Jest to właściwy organ, ponieważ tego rodzaju kwestiami nie zajmuje się Urząd Regulacji Energii.

Nagminnie wykorzystywane przy tego rodzaju procesach jest powoływanie się na siłę wyższą, jeżeli ciężko nam będzie ją obalić nie otrzymamy odszkodowania. Nie każdy z nas ma tyle odwagi i siły, aby upomnieć się o swoje. Na szczęście istnieją firmy, które mogą nam w tym pomóc, opłatę w postaci prowizji pobierają tylko po wygranym procesie. Naturalnie istnieje jeszcze możliwość wcześniejszego ubezpieczenia się na wypadek takiego zdarzenia.

Jak złożyć wniosek o bonifikatę za brak prądu?

Tak jak już wspomniałem, aby otrzymać rekompensatę musimy złożyć pisemny wniosek o bonifikatę za brak prądu. Jest on dostępny u każdego dostawcy. Możemy to uczynić zarówno w siedzibie naszego sprzedawcy, jak i drogą pocztową lub elektroniczną. Uwzględnić należy w nim wysokość szkody.

Odpowiedź musimy uzyskać w przeciągu 30 dni. Jeżeli zostanie on rozpatrzony pozytywnie zostanie udzielona nam bonifikata, której wysokość została określona w taryfie za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej. Informacje dotyczące wysokości zwrotu za prąd za niedotrzymanie określonych standardów powinny znaleźć się w umowie sprzedaży zawartej z klientem lub w taryfie operatorów.

Bonifikata za prąd czy odszkodowanie?

Każdy odbiorca może starać się o bonifikatę i odszkodowanie. O tą pierwszą możemy wnioskować zawsze, kiedy zostaniemy bez prądu przez okres czasu, który wymieniłem powyżej. Natomiast o odszkodowanie wtedy, gdy doznaliśmy konkretnych strat. Musimy być gotowi na to, że nierzadko takie sprawy kończą się w sądach, gdyż operatorzy nie są chętni do ich wypłat. Częste są tutaj próby wyłączenie swojej odpowiedzialności i klauzule umowne, które nie są dozwolone (URE stworzył ich katalog).

Jak widać zawsze możemy starać się o bonifikatę za brak prądu. Dobrze być świadomym swoich praw, żeby w stosownym czasie móc z nich skorzystać.


 1. Miłosz

  O, czyli jak siedziałem bez prądu przez calutki dzień, to powinienem dostać pieniądze za stratę. Szkoda, że tego wcześniej nie wiedziałem.
  Przystępnie napisane, czym się różni bonifikata od odszkodowania. Następnym razem będę zgłaszał reklamacje – rachunki za prąd i tak są wysokie, więc nie warto zostawiać w firmie energetycznej żadnego nadmiarowego grosza.
  Proszę pisać więcej artów o rynku energetycznym, może nawet o cenach gazu ziemnego

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*