Nadchodzą ważne zmiany dla rynku energii elektrycznej

Wszystko wskazuje na to, że już niebawem przez nowe regulacje Komisji Europejskiej rynek energii elektrycznej jaki znamy, ulegnie dużym zmianom, a część z nich może być niekorzystna dla Polski. Same zmiany dotyczyć mają natomiast współpracy pomiędzy krajami związkowymi, swobodnego przepływu prądu poza granicami czy wsparcia dla źródeł odnawialnych. Pakiet regulacji, do których dotarła Polska Agencja Prasowa nazwany został „Czysta Energia dla Wszystkich” i przez Komisję Europejską przedstawiony ma być w grudniu.

Zmiany w obrębie przepisów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych

Jeden z punktów zmienić ma sektor prądu pozyskiwanego ze źródeł odnawialnych. Przypomnijmy, że przed dwoma laty szefowie państw i rządów Unii Europejskiej ustalili, że udział energii odnawialnej (OZE) w państwach członkowskich na rok 2030 musi wynosić minimum 30%. Najnowsze badania wskazują, że bez żadnych zmian w prawie europejskim taki wynik wielu krajom osiągnąć może być trudno, a maksymalny wynik udziału OZE w rynku energii wyniósłby jedynie nieco ponad 24%. Tym samym Komisja Europejska doszła do wniosku, że krajowe systemy wsparcia dla energii odnawialnej powinny być stosowane w ramach prawa UE.

Inny kształt rynku energii elektrycznej

Zmieniony ma być też kształt rynku energii w Unii Europejskiej. Nie da się zaprzeczyć, że sytuację poprawiły ostatnie dyrektyw z roku 2009 odnoszące się do współpracy w ramach agencji ACER, umożliwiały wolny wybór dostawców prądu przez konsumentów, dostęp podmiotów trzecich do sieci przesyłowych czy rezygnowały z barier sprzedaży energii poza granicami. Pomimo tego dalsze zmiany w celu obniżenia ceny energii elektrycznej i rozwoju sektora energii odnawialnej są niezbędne.

Więcej za mniej

Komisja Europejska dąży między innymi do tego, aby rozładować „korki energetyczne”, które powstają w przypadku magazynowania prądu czerpanego z odnawialnych źródeł energii. Statystycznie rezydent naszego kraju na takim rozwiązaniu może zyskać, gdyż ceny prądu, który został zmagazynowany, mają być niższe. Poza tym zyskać ma na tym samo środowisko. KE nie ukrywa jednak, że w tym projekcie mogą być również i przegrani.

Co z Polską i OZE?

Niepewna swego może być też Polska, która w zakresie odnawialnych źródeł energii jest daleko w tyle za Zachodem. Kiedy tam inwestowano w odnawialne źródła energii, nad Wisłą w dalszym ciągu kurczowo trzymano się klasycznego systemu i wytwarzano prąd tradycyjnie. Niestety sytuacja ta trwa dalej i węgiel nadal stawiany jest jako główne źródło. Natomiast, sam rozwój OZE został zahamowany przez na przykład tzw. ustawę antywiatrakową.

Wytwórz i sprzedaj

Zmiany dotyczyć mają również prywatnych konsumentów, którzy wytwarzają energię ze źródeł odnawialnych i chcą sprzedać jej nadwyżki. Komisja Europejska dąży do tego, aby taką możliwość mieli konsumenci z całej UE, którzy wytworzą więcej prądu, aniżeli będą go w stanie zużyć.

Zmiany dotyczyć będą również współpracy regionalnej i mają przełożyć się na ich większą efektywność. Obecnie interkonektory, czyli połączenia energetyczne pomiędzy członkami UE wykorzystywane są niekiedy jedynie w 25%, na co wpływ mają między innymi strefy cenowe. Po wprowadzeniu zmian, nad którymi KE ciągle pracuje, współpraca pomiędzy nimi ma zostać rozszerzona wraz z powołaniem centrów operacyjnych, skupiających operatorów energii z kilku państw członkowskich.


  1. Marta

    generalnie zmiany na rynku energii sa potrzebne, ale systemowe, a nie jak to się u nas wprowadza po kawałeczku wyrwanym z kontekstu. Cieszy mnie, ze powstają na przykład klastry energii – to świetne inicjatywy lokalne.
    My w spółdzielni mieszkaniowej kupujemy prąd grupowo – zupełnie inna rozmowa niż gdy każdy sam próbował negocjować cenę. a tak ponad 30 liczników prądowych bardziej przekonuje sprzedawcę prądu 😀

    Podoba mi sie nacisk na rozproszone źródła energii, przede wszystkim OZE rzecz jasna. Przecież paraliż sieci energetycznej w wyniku ataku terrorystycznego jest więcej niz możliwy. Dzięki niezależnym źródłom energii mieszkańcy nie są podstawienie pod ścianą.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*