OSD – operator systemu dystrybucyjnego

dystrybutor - osd

OSD to akronim od operator systemu dystrybucyjnego. Innymi słowami, OSD to po prostu dystrybutor prądu. Czym jest tak właściwie taki dystrybutor? Jest to firma, której zadaniem jest dostarczanie prądu do naszego domu. Jeżeli nie zmienimy sprzedawcy prądu, to wtedy domyślnie nasz OSD jest także naszym sprzedawcą prądu.

Ilu jest OSD? Kto jest moim OSD?

Koncesję na dystrybucję prądu w Polsce ma ponad 300 przedsiębiorstw. Jednakże wiele z nich to po prostu duże huty, które same korzytają z tej energii lub sprzedają ją pobliskim zakładom. Do większości domostw i firm, energię elektryczną dostarcza jeden z pięciu głównych dystrybutorów. Są nimi: Energa, Tauron, Enea, RWE i PGE. Każdy z nas ma przypisanego do siebie jednego z tych pięciu sprzedawców. Żeby sprawdzić pod którego z nich podlegamy, sprawdźmy to na mapce poniżej:

dystrybutorzy prądu w Polsce

źródło: cire.pl

Czy mogę zmienić OSD?

Nie, nie ma takiej możliwości na chwilę obecną. Każdy ma przypisanego do siebie operatora, który nie może zostać zmieniony. Możemy natomiast zmienić sprzedawcę prądu, co oznacza że ktoś inny będzie nam dostarczał energię, a ktoś inny będzie nam ją sprzedawał. Sprzedawcy mają podpisane umowy z dystrybutorami i działają na zasadzie TPA (third party acess). Oznacza to,  że dzięki liberalizacji rynku mogą korzystać z nieswoich linii przesyłowych, żeby móc handlować energią elektryczną.

Czym zajmuje się OSD – dystrybutor prądu?

Dystrybutorzy mają na siebie nałożone liczne obowiązki. Muszą podpisywać umowy i udostępniać swoje łącza alternatywnym sprzedawcom prądu na zasadzie TPA. Są także zobowiązani m.in. do konserwacji i remontów sieci dystrybucyjnej, zarządzania całą siecią, a także do jej dalszego rozwoju. No i oczywiście ich głównym zadaniem jest dostarczanie energii elektrycznej do użytkowników końcowych.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*