Zmiany w OZE

Jak sama nazwa wskazuje OZE, czyli Odnawialne Źródła Energii, są niewyczerpywalne. W przeciwieństwie do popularnego węgla, gazu czy ropy nie musimy obawiać się, że w przyszłości zostaniemy pozbawieni dostępu do energii. Najważniejszą zaletą OZE jest oczywiście niska szkodliwość dla środowiska. Zdecydowanie większa emisja zanieczyszczeń odbywa się w trakcie spalania węgla i innych paliw kopalnych.

W ostatnich latach zauważamy rozwój technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Przyczyna tkwi zarówno w potrzebie walki ze smogiem oraz w rządowych działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza. Dzięki dotacjom i programom wsparcia dla inwestycji OZE coraz więcej energii na świecie pochodzi właśnie z ekologicznych źródeł. Czy Polska również stawia na OZE? Jakie zmiany zaszły ostatnio w tej dziedzinie? O tym w moim wpisie!

Ustawa antywiatrakowa

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 2016 r. zyskała miano ustawy tzw. antywiatrakowej. Uderzyła w inwestorów i wywołała sporo zamieszania. Zmiany wprowadzone przez rząd miały zadbać o właścicieli gruntów i rodzin znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie farm wiatrowych. Mimo że, nie potwierdzono żadnego szkodliwego wpływu wiatraków na zdrowie ludzi, i że zmniejszała zainteresowanie przedsiębiorców działaniem w ramach OZE, weszła w życie 16 lipca 2016 r.

Proponowane zmiany w OZE

Rząd wziął się wreszcie za projekt nowelizacji ustawy o OZE. Okres po wprowadzeniu ustawy antywiatrakowej nie był najlepszy dla ludzi inwestujących w tę gałąź gospodarki. Problemy dotyczyły głównie energii wiatrowej, która dla wielu przestała być opłacalna. Projekt nowelizacji dotyczy trzech ustaw: ustawa odległościowa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, ustawa o OZE i prawo budowlane w kwestii stosowania wobec wiatraków podatku od nieruchomości.

Projekt nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 06.03.2018r. Pomysły, które zawiera rzeczywiście powinny korzystnie wpłynąć na stan energii ze źródeł odnawialnych w Polsce, szczególnie w energetyce wiatrowej. Do najważniejszych zmian należą:

  • Wyjaśnienie wielu spornych kwestii z poprzedniej ustawy, poprawa wadliwych definicji, czy niejasności dotyczących naliczania podstawy opodatkowania turbin wiatrowych.
  • Wydłużenie terminu wznoszenia farm wiatrowych. Projekt zakładał okres trzech lat, jednak wielu inwestorów uznało, że jest to niewystarczający termin na realizację. Dla przedsiębiorców, którzy posiadają pozwolenie na budowę rząd wydłużył czas na powstanie i uruchomienie farmy wiatrowej o całe dwa lata. Termin będzie naliczany od ustawy odległościowej z 2016 r. i daje czas na zakończenie budowy inwestycji do połowy 2021 r.
  • Ochrona właścicieli gruntów, na których stawiane są elektrownie wiatrowe. Nowelizacja ustawy nakłada obowiązek na właściciela farmy, że po zakończeniu okresu dzierżawy gruntu ma on przywrócić teren do stanu pierwotnego. Turbiny będą musiały być usunięte z terenu po zakończeniu ich eksploatacji.
  • Nowelizacja ustawy proponuje także nowe formy wsparcia dla małych wytwórców energii dla biogazu i hydroenergetyki (jak małe elektrownie wodne). Dofinansowanie dla nich ma się odbywać poza systemem aukcyjnym, co ma pomóc w rozszerzeniu takiej działalności.
  • Nowy sposób rozliczeń przy zakupie niewykorzystanej energii z OZE. Stała cena zakupu będzie wynosić 90% ceny referencyjnej. Każdego roku cena ta będzie waloryzowana.
  • Zmiany w opodatkowaniu. Ma wrócić to co było przed ustawą o inwestycjach w zakresie farm wiatrowych, zmniejszy się więc podstawa opodatkowania wiatraków. To ta ustawa zmieniła pojęcie wiatraka. Został on uznany jako budowla. Teraz podatek będzie naliczany tylko i wyłącznie od części budowlanej turbiny wiatrowej.
  • Wydłużono czas o sześć lat, w którym to można będzie postawić budynek w strefie ochronnej turbin wiatrowych.
  • Zmiany to również ułatwienie dla morskich farm wiatrowych, ponieważ ich właściciele nie będą musieli posiadać pozwolenia na budowę.

Ustawa nie zlikwiduje wszystkich problemów, jakie dotyczą tematyki Odnawialnych Źródeł Energii. Istnieje jeszcze wiele spornych kwestii i dziedzin, które wymagają znacznej poprawy i wsparcia ze strony naszego rządu. Jednak jest to zapowiedź dobrych zmian. Jakość powietrza w Polsce jest coraz gorsza. Bez radykalnego polepszenia sytuacji OZE, nie ma co myśleć o efektywnej walce ze smogiem. Dla polityków wprowadzone zmiany to wypełnienie zobowiązań Unii Europejskiej, dla nas oznacza to rozwój w kierunku zwiększenia wytwarzania czystej energii i poprawy stanu naszego powietrza.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*