Jakie ceny prądu 2020?

Jakie ceny prądu 2020?

Wydatki na energię elektrycznej dla wszystkich Polaków są niezwykle istotne. To od nich będą bowiem zależały koszty utrzymania gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i innych instytucji, a także ceny usług i produktów. Jakie będą ceny prądu 2020 dla gospodarstw domowych? Jakie dla firm? Czy ceny energii wzrosną? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule. 

Jakie będą ceny prądu w 2020 roku?

Ceny prądu w 2020 roku bez wątpienia będą wyższe, a rząd będzie miał trudności, aby temu zapobiec. Przypominamy, że ceny za energię elektryczną miały wzrosną już w 2019 roku, lecz zapobiegła temu ustawa podpisana przez Andrzeja Dudę. Dzięki niej dla odbiorców końcowych ceny prądu zostały ustalone na poziomie taryf oraz cenników sprzedawców obowiązujących na dzień 30 czerwca 2018.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, w pierwszym półroczu 2019 roku rekompensaty za prąd z automatu należały się wszystkim. Natomiast w drugim półroczu miały należeć się tylko gospodarstwom domowym.
Mikro- i mali przedsiębiorcy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych oraz samorządy mogły skorzystać z rekompensat również w drugiej połowie bieżącego roku, po złożeniu stosownego oświadczenia, na przełomie lipca i sierpnia.

Średnie i duże przedsiębiorstwa również mogą liczyć na pomoc ze strony Funduszu Wypłat Różnicy Ceny, lecz podlega ona ograniczeniom kwotowym. Maksymalne wsparcie będzie wynosiło 200 tys. euro w ciągu trzech lat podatkowych. Tu warto dodać, że minister energii twierdzi, iż wszyscy odbiorcy energii elektrycznej zaoszczędzą 8 mld zł w ciągu 2019 roku. 

Sytuacja wszystkich odbiorców energii elektrycznej, w 2020 roku będzie jednak trudna. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców twierdzi, że w ciągu najbliższych kilku lat możemy mieć najdroższy prąd w Europie. Co więcej, ekonomiści uważają, że rosnące ceny za prąd odczujemy przede wszystkim na cenach usług i produktów w całym kraju. To z kolei oznacza, że nie tylko zapłacimy więcej za prąd, ale także będziemy musieli przeznaczyć więcej pieniędzy na wydatki codzienne, co może znacząco obciążyć nasz budżet domowy.

W 2019 roku większości odbiorcom energii elektrycznej udało się uniknąć podwyżek prądu. Jednak ceny prądu 2020 wzrosną, co z pewnością odczują nasze portfele. Wobec tego warto przyjrzeć się przyczynom tego wzrostu.

Przyczyny podwyżek cen prądu

Na rosnące ceny prądu wpływa kilka istotnych czynników. Głównym źródłem energii elektrycznej w Polsce jest węgiel kamienny, z którego produkuje się jej aż 80 proc. Taki stan rzeczy jest spowodowany m.in. dużą dostępnością tego surowca. Niestety od jakiegoś czasu można zauważyć wzrost kosztów surowców energetycznych, przez co koszty wytworzenia prądu również są coraz większe.
Wytwarzanie prądu z węgla wiąże się ze znacznym zanieczyszczeniem powietrza (m.in. CO2). Polska i inne kraje muszą spełniać założenia polityki energetycznej Unii Europejskiej, które zakładają, że Europa ma osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. W związku z tym musi dojść do maksymalnego ograniczenia emisji CO2 w wielu branżach, takich jak transport, przemysł czy właśnie energetyka. 

Wobec tego kolejną przyczyną podwyżek cen prądu są drożejące uprawnienia do emisji CO2. Ich koszt to obecnie prawie 30 euro za tonę, podczas gdy w 2017 roku koszt ten nie przekraczał 10 euro za tonę.

Należy też zauważyć, że konkurencja na polskim rynku energii elektrycznej jest niewielka, a system energetyczny jest mało elastyczny. Z racji tego ceny za prąd nie spadają.

Ceny prądu 2020 – jakie dla gospodarstw domowych?

Minister energii poinformował, że w 2019 roku podwyżki cen prądu ominą 15,1 mln gospodarstw domowych. A co z cenami energii elektrycznej w 2020 roku? Wtedy zamrożenie cen wydaje się mało prawdopodobne. Co więcej, trzeba wziąć pod uwagę, że na ceny prądu 2020 oprócz prognozowanej podwyżki, będą również zawierały podwyżkę z bieżącego roku, której nie odczuliśmy ze względu na dopłaty rządowe. Warto też podkreślić, że zdaniem ekspertów gospodarstwa domowe zapłacą w przyszłym roku wyższe rachunki za prąd, nawet o 30 – 50 proc.

Ceny prądu 2020 – jakie dla firm? 

Do końca 2019 roku, dzięki nowelizacji ustawy mikro- i małych przedsiębiorców, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych oraz samorządy będą obowiązywały ceny na poziomie z czerwca 2018 roku, natomiast średnie i duże firmy mogą oczekiwać na pomoc de minimis Funduszu Wypłat Różnicy Ceny. Tak też przedsiębiorstwa uniknęły podwyżki cen za prąd.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP) 2019-2022 zawiera informacje o utrzymaniu obniżonej stawki akcyzy od energii, a także niższej stawki tzw. opłaty przejściowej w 2020 roku, natomiast nie bierze on pod uwagę „wydatków na inne mechanizmy w celu stabilizacji cen energii elektrycznej” i „wydatków z Funduszu Wypłaty Różnicy Cen na pokrycie firmom dystrybucyjnym różnicy pomiędzy ceną zakupu energii od producentów a ceną jej sprzedaży klientom końcowym”. Wobec tego możemy oczekiwać wzrostu cen. 

O ile więcej zapłacą firmy w 2020 roku za energię? Zdaniem ekonomistów z banku Credit Agricole ceny prądu 2020 dla firm będą kształtowały się zgodnie z mechanizmami rynkowymi i w związku z tym wzrosną nawet o 40 proc.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*