Archiwum: Bez kategorii


Znamy już ceny gazu na 2019 rok!

Z końcem każdego roku pojawiają się prognozy dotyczące najbardziej newralgicznych dla wszystkich Polaków kwestii. Chodzi oczywiście o ceny, jakie przyjdzie nam zapłacić w nadchodzących 12 miesiącach za podstawowe media, takie jak gaz czy prąd. W temacie tego pierwszego jeszcze w listopadzie 2018 roku przewidywane były podwyżki wynikające ze wzrostu opłat związanych z kosztami dystrybucji. Sprawdziliśmy, czy prognozy się sprawdziły i jak ostatecznie będą się kształtowały ceny gazu w 2019 roku. Czytaj więcej

Ceny prądu w 2019 roku – czy będą podwyżki?

prąd w 2019

Pogłoski o podwyżkach prądu docierają do nas już kilku miesięcy, najczęściej w kontekście firm. Trzeba jednak pamiętać, że choć to one pierwsze odczuwają zmiany cen energii, ostatecznie dosięgną one nas wszystkich. I rzeczywiście – pojawiają się kolejne nieśmiałe głosy, że niebawem również i klienci detaliczni zauważą wzrost domowych rachunków. Czytaj więcej

Klasy energetyczne a zużycie prądu

Każdy z nas widział nie raz przyklejoną na lodówce czy pralce kolorową etykietę z oznaczeniem A, A++, B itp. Tylko niektórzy wiedzą, co to jest i co tak naprawdę oznacza. Tak naprawdę etykieta taka daje nam możliwość porównania ważnego parametru urządzeń elektrycznych. Czytaj więcej

Taryfy gazowe – dla domu i firmy

Widok na gaz ziemny w kuchence gazowej

Dziś opiszemy Wam spośród jakich taryf gazowych możecie wybierać, gdy chodzi o gaz wysokometanowy. Opisujemy tu zarówno taryfy domowe, jak i taryfy gazowe dla firm. Sprawdźcie koniecznie, które rozwiązanie będzie dla Was najkorzystniejsze! Bo warto dopasować rodzaj wariantu do zużycia. Nie mamy wówczas nadpłat wynikających z niedoszacowania lub opłat wynikających z braku minimalnego zużycia. sytuacja jest wiec podobna do tej, gdy chodzi o taryfy energetyczne – należy szukać optymalnych rozwiązań. Czytaj więcej

Oszczędzaj na rachunkach, miej dodatkowe pieniądze na konta oszczędnościowe

Pieniadze, które można zaoszczędzić

W budżecie domowym musimy uwzględnić rachunki za gaz, prąd, wodę i wiele innych dodatkowych kosztów. Niestety możliwości finansowe naszego portfela są ograniczone. Istnieje jednak sposób na zwiększenie dochodów, które możemy potem przeznaczyć na uregulowanie całości bądź części zobowiązań. Czytaj więcej

Urząd Regulacji Energetyki – co warto wiedzieć.

W ostatnich miesiącach wielu odbiorców energii elektrycznej zostało poszkodowanych w wyniku nieuczciwych praktyk handlowych sprzedawców prądu. Tym bardziej warto wiedzieć jak i gdzie możemy walczyć o sprawiedliwość. Dlaczego w tym artykule wyjaśniamy czym jest Urząd Regulacji Energetyki.

Czym jest URE?

Urząd Regulacji Energetyki (w skrócie URE) jest organem administracji państwowej odpowiedzialnym za nadzorowanie i regulowanie polskiego rynku energii elektrycznej i gazu. Został powołany w 1997, gdy w życie weszła ustawa o Prawie Energetycznym, – czyli pierwszy krok ku liberalizacji tego odłamu rynku w Polsce.

Czym zajmuje się URE?

Urząd Regulacji Energetyki dba o to, by pięciu głównych sprzedawców wywodzących się z monopoli (czyli ENEA, Energa, Tauron, PGE i RWE) nie ograniczały w żaden sposób przestrzeni rynkowej dla mniejszych lub nowo powstałych sprzedawców energii. Wywodzi się to z zasady TPA (Third Party Access), zgodnie z którą odbiorcy mogą indywidualnie i swobodnie wybierać swoją nową firmę energetyczną.Zdecydowanie częściej URE interweniuje jednak przy naruszaniu praw odbiorców energii i konsumentów. Do URE przez specjalny formularz nieprawidłowości lub drogą elektroniczną możemy kierować swoje zażalenia na nieuczciwych lub nierzetelnych sprzedawców. Niestety, jak informuje nas Urząd:

Zgłoszenia, które wpłyną za pośrednictwem powyższego formularza, nie będą traktowane przez URE jako wnioski o podjęcie indywidualnych interwencji. Będą one weryfikowane przez Urząd w celu ustalenia skali oraz obszaru występowania zjawiska zgłaszanych przez Odbiorców problemów, a także wykorzystane do dalszych działań.

 

Dbanie o wolny rynek i prawa konsumentów, i sprzedawców to jednak nie wszystkie zadania Urzędu. URE zajmuje się również środowiskiem – kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych, promując również kogenerację, czyli jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej – przyczynia się to do zmniejszania strat.

Jakie ma kompetencje i zadania?

Kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki to między innymi:

 • udzielanie i cofanie koncesji przedsiębiorstwom energetycznym,
 • zatwierdzanie i kontrola taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła,
 • opracowywanie wytycznych i zaleceń w celu ujednolicenia formy planów rozwoju przedsiębiorstw,
 • kontrola przedsiębiorstw energetycznych pod względem dystrybucji energii oraz publicznej jej sprzedaży,
 • podejmowanie i kontrola działań mających na celu wsparcie działalności w zakresie wytwarzania energii w źródłach odnawialnych,
 • organizacja przetargów dla małych odbiorców (tzw. „sprzedawców z urzędu”) oraz przetargów dotyczących budowy nowych mocy wytwórczych energii i realizacji przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną – promocja efektywności elektrycznej,
 • współpraca z organami państwowymi w celu przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz z zagranicznymi organami regulacyjnymi państw członkowskich UE i EFTA; także zawieranie umów w celu zacieśniania współpracy w zakresie regulacji,
 • nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie o Prawie Energetycznym,
 • obliczanie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej i ciepła (do 31 marca każdego roku),
 • wydawanie świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i kogeneracji,
 • kontrola jakości obsługi dla odbiorców.

Całość kompetencji prezesa URE można znaleźć na stronie internetowej Urzędu.

Struktura Urzędu

Rada nadzorcza Urzędu Regulacji Energetyki składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Dyrektora Generalnego. Obecnie Prezesem URE jest Maciej Bando – pełniący obowiązki prezesa od 13 grudnia 2013, wybrany 2 czerwca 2014 na pięcioletnią kadencję.

URE składa się z sześciu departamentów, czterech stanowisk i Biura Dyrektora Generalnego. Najważniejszym z nich jest Departament Strategii i Komunikacji Społecznej, zajmujący się doradztwem w zakresie ustawowych zadań Prezesa i wspomaganiem Prezesa w realizacji polityki rządowej w zakresie regulacji energetyki. Departament ten opracowuje strategię URE i monitoruje jej realizację. Prowadzi również kampanie edukacyjne i informacyjne oraz realizuje projekty promocyjne i wydawnicze, wydając Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki i inne biuletyny branżowe.

Udzielaniem koncesji na obrót i dystrybucję energii oraz wyznaczaniem operatorów i zatwierdzaniem taryf dla energii elektrycznej i ciepła zajmuje się Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła. Departament rozpatruje również sprawy sporne pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi. Kontroluje w ten sposób ich efektywność. DREEiC zajmuje się też statystykami i wskaźnikami, ułatwiając obliczenie i ogłoszenie średnich cen sprzedaży energii przez Prezesa URE.

Środowiskiem zajmuje się Departament Systemów Wsparcia, który realizuje zadania Prezesa związane z zapewnieniem wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji i wytwarzaniem biogazu rolniczego. DSW prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji w sprawie udzielenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia koncesji w sektorach produkcji energii w źródłach odnawialnych i kogeneracji. Departament Systemów Wsparcia wydaje i umarza świadectwa pochodzenia energii elektrycznej.

Pozostałe departamenty to Departament Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów, Stanowisko ds. Koordynacji Rozwoju, Stanowisko ds. Współpracy Międzynarodowej, Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego.

Urząd Regulacji Energetyki ma dziewięć Oddziałów Terenowych: oddział centralny w Warszawie oraz oddziały w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Oddziały te zajmują się głównie koncesjami i kontrolą przestrzegania warunków prowadzenia działalności.

Kontakt z URE

Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych działa jako infolinia od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15) pod numerem 22 244 26 36. Z Punktem Informacyjnym skontaktować się można również pod adresem URE – Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa z dopiskiem Punkt Informacyjny, e-mailem pod adresem drr@ure.gov.pl oraz pod numerem fax 22 378 12 93. Na stronie URE znajdziemy również dokładne adresy i numery telefonu do wszystkich departamentów oraz oddziałów terenowych.

Ustawa dla prosumentów przesunięta o pół roku

zielona energia

[su_heading size=”15″ class=”2″]Ustawa OZE przesunięta o pół roku[/su_heading]

O programie prosument pisałem jakiś czas temu, dlatego czuję obowiązek, poinformować Was także o najnowszych wiadomościach z tego zakresu. Niestety nie są to dobre wiadomości, co już pewnie zauważyliście po tytule tego wpisu. Jednak może nie być aż tak źle, jak wydaje się na pierwszy rzut oka… No więc co się stało i czy wyjdzie ta zmiana prosumentom na dobre czy złe? Czytajcie dalej 🙂 Czytaj więcej

Taryfa G12 – czy warto ją wybrać?

taryfa g12

[su_heading size=”15″ class=”1″]Taryfa G12[/su_heading]

Jak już moi stali czytelnicy wiedzą, wybór taryfy jest bardzo ważny. Dzięki najtrafniejszemu dobraniu taryfy do naszych potrzeb, jesteśmy w stanie znacznie zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Przyjrzyjmy się zatem tej taryfie i zastanówmy się, czy warto ją wybrać.

Taryfa G12 nie jest podstawową taryfą, więc w przeciwieństwie do G11, nie mamy jej wybranej z automatu. Musi zostać ona przez nas świadomie wskazana. Jest to druga najpopularniejsza taryfa po G11 i szacuje się, że korzysta z niej około 3 miliony odbiorców. Ta taryfa posiada już nie jedną, lecz dwie strefy. Jedna ze stref jest tańsza – w godzinach pozaszczytem, natomiast druga jest droższa – w godzinach szczytu. Godziny szczytu przypadają przeważnie od 22.00 do 6.00, oraz dwie godziny w dzień od 13.00 do 15.00. W pozostałych godzinach czyli od 6.00 do 13.00 i od 15.00 do 22.00 płacimy za prąd więcej. Godziny w których płacimy za prąd mniej lub więcej mogą się różnić w zależności od naszego OSD (operatora systemu dystrybucyjnego), ale te, które podałem występują najczęściej.

[su_heading size=”15″ class=”1″]Dla kogo jest taryfa G12?[/su_heading]

Na pewno powinniśmy się zastanowić nad tą taryfą, jeżeli ogrzewamy mieszkanie za pomocą prądu. Ogólnie, jeżeli korzystamy z wielu urządzeń, które pracują 24/7, to bardziej opłacalna właśnie jest taryfa G12 lub G12w, niż jednostrefowa taryfa G11.

Taryfę G12 mogę też polecić osóbom zdyscyplinowanych. Jeżeli potrafisz zaplanować korzystanie ze sprzętów elektronicznych w tańszych godzinach, to masz szansę na spore oszczędności. Wystarczy wstrzymać się z praniem lub zmywaniem do godziny 13.00 lub 22.00 i już oszczędzamy na rachunkach za prąd. Także w przypadku, gdy przebywasz większość dnia poza domem, a energię elektryczną używasz głównie w godzinach nocnych, to zastanów się nad tą taryfą.

[su_heading size=”15″ class=”1″]Dla kogo nie jest taryfa G12?[/su_heading]

Taryfa G12 nie jest zalecana dla osób, które używają energii elektrycznej głównie w ciągu dnia. Jeżeli nie możesz, lub nie chcesz korzystać z energii w określonych, tańszych godzinach, to lepiej pozostań przy G11. Jeżeli posiadasz dużą rodzinę i wszyscy korzystają z prądu wtedy, kiedy chcą i nie jest możliwe korzystanie z prądu głównie w godzinach pozaszczytowych, to też lepiej nie zmieniaj taryfy na G12.

[su_heading size=”15″ class=”1″]Taryfa G12w[/su_heading]

Taryfa G12w jest odmianą taryfy G12. To dwustrefowa taryfa weekendowa, której tańsza strefa występuje tak samo jak w G12, a do tego dochodzi tańszy weekend.  Weekend w taryfie G12w zaczyna się przeważnie w piątek o 22.00, a kończy w poniedziałek o 6.00. Polecałbym tą taryfę dla osób, które w ciągu tygodnia nie zużywają dużo energii, gdyż np. w dni robocze nie przebywają zbyt wiele godzin w domu. Za to weekendy spędzają w domu i właśnie wtedy zużywają najwięcej prądu.

[su_heading size=”15″ class=”1″]Czy warto zmienić taryfę na G12?[/su_heading]

Na tego typu pytanie nigdy nie ma prostej odpowiedzi. Musisz przeanalizować wszystko to, co napisałem powyżej. Zastanów się, czy potrafisz zachować dyscyplinę i używać urządzeń elektrycznych głównie w tańszych godzinach. Czy odpowiada Ci dostosywanie swoich nawyków do taryf prądu? Czy w ogóle jest to warte zachodu? Najlepiej wszystko na spokojnie przeliczyć i samemu zdecydować. Jeżeli dalej zastanawiasz się, która taryfa dla domu jest najodpowiedniejsza dla Ciebie najlepsza, to przeczytaj tez artykuł, w którym porównuję taryfy G11, G12 i G12w.