Czyste Powietrze 2021 – dla kogo? Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zanieczyszczenie środowiska to duży problem w Polsce i na świecie. Aby wspierać rozwiązania, które są bardziej ekologiczne, np. fotowoltaikę czy pompy ciepła stosuje się różnego rodzaju dofinansowania. Popularnymi programami jest Mój Prąd, Agroenergia czy Energia Plus. Dziś opiszę dla was dofinansowanie Czyste Powietrze – czym jest? Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc skorzystać z programu?

Czym jest program Czyste Powietrze?

Czyste Powietrze jest dofinansowaniem, którego istotą jest poprawienie jakości powietrza (jak sama nazwa wskazuje). Przepisy dotyczące czystości powietrza zostały zaostrzone, m. in. wprowadzono zakaz palenia w piecach takich materiałów jak np. drobny miał. Wprowadzono także nakaz wymiany “kopciuchów”. Program Czyste Powietrze ma pomóc w realizacji nowych wymogów. Pomoc ta na pewno się przyda, bo w większości domów jednorodzinnych piece na paliwo stałe mają swoje lata. Najwyższa pora, aby je wymienić.

Kolejnym aspektem, w którym mogą pomagać dofinansowania takie jak Czyste Powietrze jest zniwelowanie ubóstwa energetycznego (ubóstwo energetyczne oznacza problemy z zaspokojeniem potrzeb energetycznych, takich jak: ogrzewanie, prąd czy dostęp do ciepłej wody), które w naszym kraju dotyka około 12% mieszkańców.

Czyste Powietrze 2021 – na co możemy otrzymać dofinansowanie?

Poprawić jakość powietrza i ogólnie środowiska można nie tylko poprzez wymianę starego pieca. Co oznacza, że dofinansowanie Czyste Powietrze można otrzymać także zmieniając czy modernizując inne elementy domu Czyste Powietrze może objąć koszty demontażu starego źródła ciepła i zakup oraz montaż nowego. A więc dofinansowanie możemy otrzymać między innymi na:

 • Podłączenie sieci wraz z przyłączem,
 • pompy ciepła,
 • kotły gazowe,
 • kocioł olejowy,
 • kocioł na węgiel,
 • kocioł na pellet,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • wentylację mechaniczną,
 • instalację fotowoltaiczną,
 • instalację centralnego ogrzewania,
 • instalację ciepłej wody użytkowej.

Są to dość często stosowane zmiany, ale doliczyć do nich można także zakup i montaż okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych, przegród budowlanych, a nawet ekspertyzy, dokumentację projektową czy audyt energetyczny!

Program jest bardzo szeroki, więc każdy może szukać pomocy właśnie w dofinansowaniu Czyste Powietrze.

Warunki – Czyste Powietrze 2021

Warunki określające, kto może skorzystać z dofinansowania Czyste Powietrze są jasne, mimo że dość rozbudowane. Program dzieli się w zasadzie na dwie części:

 • Pierwsza część programu (podstawowa) dla osób uprawnionych do dofinansowania, w tym przypadku można skorzystać z dwóch form wsparcia, zwykłej dotacji oraz dotacji na częściową spłatę kapitału bankowego. O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, która ma dochód roczny nie przekraczający 100.000 zł oraz jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub mieszkania z księgą wieczystą. Maksymalna kwota dotacji to 25.000 zł, jeśli jednak przedsięwzięcie obejmuje instalację fotowoltaiczną, doliczane jest 5.000 zł, a więc maksymalna kwota dotacji wynosi wtedy 30.000 zł.
 • W drugiej opcji (podwyższona) dochodzi 3 forma wsparcia, pożyczka dla gmin, która uzupełnia dofinansowanie dla beneficjentów. W tym przypadku o dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne jak i firmy. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, to twój przychód nie może przekraczać 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę. Dla osób fizycznych warunki są podobne przy czym dochód na jedną osobę w gospodarstwie jednoosobowym nie może przekroczyć 1960 zł, a w wieloosobowym 1400 zł na osobę. Kwota dotacji może sięgnąć nawet 37.000 zł, jeśli zmiany obejmują wprowadzenie instalacji fotowoltaicznej.

Jak złożyć wniosek do dofinansowania Czyste Powietrze?

Wnioski do programu Czyste Powietrze są przyjmowane w trybie ciągłym i będą przyjmowane do 31.12.2027 roku. Są dwa sposoby, aby złożyć wniosek: elektronicznie oraz w wersji papierowej. Złożenie wniosku nic nie kosztuje i należy go złożyć do funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Elektroniczne można to zrobić poprzez serwis gov.pl oraz przez aplikację internetową.

 • Aplikacja internetowa (Portal beneficjenta) – trzeba się zarejestrować, aby móc pobrać elektroniczny formularz wniosku. Po jego wypełnieniu należy go przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego WFOŚiGW. Później trzeba go wydrukować, podpisać i wysłać wraz z załącznikami do właściwego WFOŚiGW.
 • Serwis gov.pl – tutaj już nie trzeba wysyłać nic tradycyjnie. Trzeba wypełnić wniosek podany na serwisie, podpisać kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym i wraz z załącznikami wysłać do WFOŚiGW na wyznaczoną skrzynkę.

Złożenie wniosku w wersji papierowej ma dokładnie taki sam proces jak wersia przez Portal Beneficjenta, więc najpierw trzeba wysłać elektronicznie, wydrukować i przesłać w formie papierowej.

Jakie dokumenty są wymagane?

Niezbędne dokumenty potrzebne do otrzymania dofinansowania Czyste Powietrze:

 • Dane do logowania do profilu zaufanego,
 • Wypełniony wniosek pobrany z Portalu Beneficjenta,
 • Skan aktu własności domu,
 • Oświadczenie z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli,
 • Zaświadczenie upoważniające do podwyższonego dofinansowania,
 • Skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka,

Na szczęście nie ma tego dużo, jednak pewne rzeczy warto przygotować wcześniej 🙂

Czy można łączyć Czyste Powietrze z innymi dofinansowaniami?

Wielkim plusem dofinansowania Czyste Powietrze jest fakt, że można go połączyć z innymi formami wsparcia. Dotacje można połączyć chociażby z programem Stop Smog, która przysługuje najbardziej potrzebującym gospodarstwom. Wysokość wsparcia może wynieść nawet 100%!

Skorzystać można również z ulgi termomodernizacyjnej, ale odliczeniu mogą ulec tylko koszty, które sami ponieśliśmy. Czyli wydatki, które nie zostały dofinansowane.

Dofinansowania takie jak Czyste Powietrze są dobrym rodzajem wsparcia OZE i ogólnej poprawy wydajności energetycznej. Cieszy również fakt, że program ten można łączyć z innymi formami wsparcia. A jakie jest wasze zdanie na temat programu Czyste Powietrze?


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*