Mój Prąd 2021 – co dalej z dofinansowaniem?

Mój Prąd 2021 - co dalej z dofinansowaniem?

Mój Prąd 2021 – co dalej z dofinansowaniem?

Fotowoltaika jest coraz częściej stosowanym źródłem energii w Polsce. Moc zainstalowanej fotowoltaiki sięga już ponad 5 GW, a w tym roku fotowoltaika ma rozwijać się dalej! Duży wpływ na zwiększający się udział OZE w krajowym mixie energetycznym, mają podwyżki cen prądu w 2021 roku oraz mniejsze koszty, potrzebne do założenia instalacji. Dodatkowo są dostępne różne dofinansowania do fotowoltaiki, które jeszcze bardziej zwiększają atrakcyjność instalacji fotowoltaicznej. Szczególnie popularnym dofinansowaniem jest “Mój Prąd”. Z czego to wynika i na czym polega program?

Czym jest program “Mój Prąd”?

“Mój Prąd” jest dofinansowaniem rządowym, które miało wspierać rozwój fotowoltaiki w Polsce. Oficjalnie został ogłoszony 23.07.2019 roku i od razu cieszył się dużym zainteresowaniem. Nic dziwnego, ponieważ z programu “Mój Prąd”, jeszcze do niedawna można było otrzymać do 5 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Dofinansowanie “Mój Prąd” jest dostępne tylko dla osób fizycznych, które korzystają z instalacji fotowoltaicznej na własny użytek. Dotację można przeznaczyć na zakup i instalację fotowoltaiki o mocy od 2 kW do 10 kW. “Mój Prąd” nie jest przyznawany na zwiększenie mocy instalacji lub remont już istniejącej mikroinstalacji.

Jakie zmiany nastąpią w nowej edycji programu “Mój Prąd”?

Niemal do ostatniej chwili przed uruchomieniem programu, rząd komunikował, że planuje dodać więcej rozwiązań, które będzie wspierać dotacja “Mój Prąd”. Miały to być między innymi:

 • przydomowe ładowarki do aut elektrycznych,
 • systemy zarządzania energią w domu – będzie to krok do lepszej optymalizacji pobierania energii,
 • magazynowanie ciepła i zimna,
 • lokalne magazyny energii.

Niestety pod koniec czerwca 2021 trafiła do nas informacja, że planowane nowe rozwiązania nie trafią do nas w trzeciej edycji programu. Wprowadzenie zmian ma nastąpić w kolejnej odsłonie dofinansowania.

W Mój prąd 3.0, obowiązuje kilka zasad, które będzie trzeba spełnić aby otrzymać dofinansowanie:

  • dofinansowanie nie obejmuje budynków mieszkalnych pokrytych azbestem,
  • instalacja nie może wytworzyć więcej prądu, niż 120% energii pobranej w danym roku rozliczeniowym,
 • dofinansowanie jest przyznawane jednorazowo na daną instalację,
 • beneficjenci mają obowiązek korzystania z instalacji przez 5 lat od otrzymania instalacji,
 • urządzenia zastosowane w instalacji muszą być nowe i nie starsze niż dwa lata,
 • wnioski o dopłatę można składać po zakończeniu wdrażania instalacji fotowoltaicznej.

Nowy obowiązek dla beneficjentów Mój Prąd

Po uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowania Mój Prąd, beneficjent ma obowiązek umieścić w widocznym miejscu tabliczkę z informacją o treści: “Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd”, wraz z logotypami.

Tablicę będzie trzeba wykonać w własnym zakresie. Musi mieć wymiary co najmniej formatu A4 czyli 297 x 210 i być wykonana z trwałych materiałów takich jak: metal, drewno czy plastik. Druk musi być kolorowy.

Ile będzie wynosić wsparcie z dotacji “Mój Prąd”? Jaka będzie forma wsparcia?

Jeszcze zanim ogłoszono szczegóły programu eksperci zakładali, że wysokość dotacji może się zmienić. I faktycznie, jeśli spojrzeć na historię innych dofinansowań, np. “Agroenergia” czy “Czyste Powietrze”, domysły je miały swoje uzasadnienie.

Ogłoszenie warunków programu niestety potwierdziły spekulacje odnośnie wysokości dofinansowania. Maksymalna kwota dofinansowania “Mój prąd” spadła o 2.000 zł i w 2021 roku wynosi tylko 3.000 zł. Jest to zmniejszenie kwoty dofinansowania o 40%! Również budżet tej edycji jest znacznie mniejszy, wynosi on 534 mln zł, czyli blisko 50% mniej niż w poprzednich edycjach.

Wbrew spekulacjom została jednak zachowana forma dofinansowania – nadal jest to bezzwrotna forma wsparcia.

Kiedy ruszy dofinansowanie “Mój Prąd” 2021?

Trzeci nabór do dofinansowania “Mój Prąd” ruszył zgodnie z zapowiedzią 1 lipca 2021 roku, a nabór ma trwać do 22 grudnia 2021 roku lub wcześniej, jeżeli środki zostaną rozlokowane przed tym terminem. Z programu będzie mogło skorzystać około 178 tys. gospodarstw domowych, blisko 40 tysięcy mniej niż w poprzedniej edycji, więc należy spieszyć się ze składaniem wniosku.

Program cieszy się ogromną popularnością, mimo wielu negatywnych komentarzy wynikających ze zmniejszenia kwoty dofinansowania. Już w pierwszym miesiącu funkcjonowania programu zgłosiły się dziesiątki tysięcy zainteresowanych z wnioskami.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*