Taryfy gazowe – dla domu i firmy

Widok na gaz ziemny w kuchence gazowej

Dziś opiszemy Wam spośród jakich taryf gazowych możecie wybierać, gdy chodzi o gaz wysokometanowy. Opisujemy tu zarówno taryfy domowe, jak i taryfy gazowe dla firm. Sprawdźcie koniecznie, które rozwiązanie będzie dla Was najkorzystniejsze! Bo warto dopasować rodzaj wariantu do zużycia. Nie mamy wówczas nadpłat wynikających z niedoszacowania lub opłat wynikających z braku minimalnego zużycia. sytuacja jest wiec podobna do tej, gdy chodzi o taryfy energetyczne – należy szukać optymalnych rozwiązań.

Taryfy gazu dla domu

Na samy początku przyjrzymy się taryfom gazowym domowym. Z czego możemy wybierać? Podstawowe opcje to:

 • W1 – przeznaczone jest dla gospodarstw domowych, które zużywają rocznie nie więcej niż 3.350 kWh. Oznacza to mniej więcej tyle, co zużycie na potrzeby kuchenki gazowej w kuchni;
 • W2 – tutaj zużycie roczne mieści się w zakresie 3.350 kWh do 13.350 kWh, czyli tyle ile na potrzeby kuchni oraz piecyka gazowego ogrzewającego wodę użytkową;
 • W3 – roczne zużycie to 13.350 kWh do 88.900 kWh. Oznacza to, że gospodarstwo domowe wykorzystuje gaz zarówno w kuchni, do grzania wody oraz do ogrzewania pomieszczeń. Mamy w tym przypadku do
 • czynienia zarówno z kuchenkami gazowymi, piecykami do grzania wody i/lub kotłami CO.

W zależności od liczby odczytów w ciągu roku możemy jeszcze spotkać różnego rodzaju warianty taryf, na przykład: W-1.1, W-1.2, W-12T. Większa częstotliwość, to niższe rachunki, krótszy jest bowiem okres z którego się rozliczamy ze sprzedawcą gazu.

Warto pamiętać, że im wyższe zużycie gazu, tym niższa się stawka za kWh. Sprzedawcy gazu celowo jednak ustanawiają minimalne wartości zużycia gazu wysokometanowego dla wyższych taryf. Jeśli nie uzyskamy minimum, to będziemy musieli ponieść dodatkowe koszty. Nie opłaca się zatem przeszacowywanie poboru.

A od kogo sprzedawcy indywidualni mogą kupować gaz? To na przykład:

Taryfę gazową u jednego sprzedawcy możemy zmieniać raz na 12 miesięcy.

Taryfy gazowe dla firm

Swobodny rynek gazu w Polsce nie ogranicza się jednak tylko do gospodarstw domowych. Teraz zajmiemy się odbiorcami biznesowymi, którzy pobierają znacznie więcej błękitnego paliwa niż odbiorcy indywidualni. Dla nich przeznaczone są poniższe taryfy gazowe:

 • W4,
 • W5,
 • W6,
 • W7,
 • W8.

Poza taryfą W8 gaz jest dostarczany pod ciśnieniem do 0,5 MPa włącznie, a we wskazanej taryfie gazowej ciśnienie błękitnego paliwa jest powyżej tej wartości. A od jakich czynników zależy wybór wariantu? To między innymi:

 • Poziom rocznego zużycia gazu,
 • Ustalona moc umowna,
 • Miejsce odbioru gazu,
 • System rozliczeń ze sprzedawcą gazu.

Największe oszczędność w przypadku zmiany sprzedawcy gazu odczują firmy o dużym zapotrzebowaniu na błękitne paliwo. Mniejsi odbiorcy biznesowi mogą natomiast zyskać na stałych cenach gazu o ofercie dual fuel. Odpowiednie taryfy gazowe pozwalają na optymalizacje kosztów stałych ponoszonych przez firmę.

 

fot. Pixabay.com


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*