Agroenergia 2021 – dofinansowanie dla rolników

agroenergia dofinansowanie dla rolnikow

Coraz częściej stawia się na ekologicznie uprawiane warzywa czy zboża. Często podkreśla się wyższość naturalnych nawozów ponad chemiczne rozwiązania. Dlaczego nie pójść krok dalej i nie zastosować w gospodarstwie rolnym ekologicznego źródła energii jakim jest fotowoltaika? Albo energia wiatrowa? Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła dodatkowo poprawi jakość powietrza w gospodarstwie. Warto wprowadzić te zmiany, ponieważ rolnicy mają możliwość skorzystania ze specjalnie przygotowanego programu dofinansowań na OZE – Agroenergia 2021. Co oferuje to dofinansowanie i co należy o nim wiedzieć? Postanowiłem to sprawdzić.

Dofinansowanie Agroenergia 2021 – dla kogo?

Jak sam tytuł wpisu mówi, dofinansowanie Agroenergia jest przeznaczone przede wszystkim dla rolników. Dokładniej mówiąc osoba ubiegająca się o wsparcie z programu musi posiadać status osoby fizycznej z prawem własności lub dzierżawy do nieruchomości rolnych. Co więcej, trzeba być w posiadaniu gospodarstwa i prowadzić je osobiście przez minimum rok, zanim złoży się wniosek o dofinansowanie z Agroenergia. Jest to dobry sposób moim zdaniem, aby środki przeznaczone na program szły w ręce działających rolników.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie z Agroenergia 2021?

Samo bycie rolnikiem i posiadanie nieruchomości rolnych nie wystarczy, aby otrzymać dofinansowanie z Agroenergia. Przed złożeniem wniosku należy pamiętać o tym że:

 • Trzeba posiadać i prowadzić gospodarstwo rolne przez minimum rok!
 • Powierzchnia gospodarstwa na którym ma powstać instalacja musi wynosić 1 – 300 ha.
 • Beneficjenci muszą być właścicielami lub dzierżawcami ziemi rolnej.
 • Najpierw trzeba zakwalifikować się do programu, a dopiero później starać się o projekt instalacji oraz jej zakup.
 • Elementy instalacji muszą być nowe i nie starsze niż 2 lata.
 • Instalacja fotowoltaiczna, elektrownia wiatrowa czy pompa ciepła, muszą być użytkowane przez 3 lata, licząc od podłączenia instalacji do sieci, a w przypadku instalacji z magazynem energii lub pompy ciepła od pozyskania protokołu odbioru.
 • Nie można korzystać z innych źródeł dofinansowań. Mowa tutaj przede wszystkim o takich programach jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze. Wyjątek stanowi ulga termomodernizacyjna, która pozwala odliczyć część poniesionych kosztów od podatku.
 • Dofinansowanie podlega tylko nowym instalacjom, nie przysługuje w przypadku modernizacji już istniejących systemów.
 • Instalacja objęta programem Agroenergia ma zaspokajać potrzeby własne gospodarstwa.

Warunki jakie trzeba spełnić przed przystąpieniem do programu są dość jasne, szkoda jedynie, że nie można korzystać z innych form dofinansowań, liczę, że to się kiedyś zmieni.

Agroenergia – na co można dostać wsparcie?

Wraz z konkretnym celem na jaki ma być dofinansowanie z Agroenergia, przychodzą kolejne warunki, jakie trzeba spełnić, aby je otrzymać. Projekt Agroenergia obejmuje zakup i montaż systemów, takich jak:

 • instalacja fotowoltaiczna – jej łączna moc musi być pomiędzy 10 – 50 kW,
 • elektrownie wiatrowe – ten sam wymóg jak wyżej, moc instalacji musi być między 10 – 50 kW,
 • instalacja słoneczna lub wiatrowa łącznie z pompą ciepła – w tym przypadku trzeba wykonać audyt energetyczny.

Z tych punktów można wyszczególnić kolejne, na które przysługuje dofinansowanie Agroenergia:

 • koszty zakupu, montażu i odbioru instalacji (muszą być pokryte z własnych środków żeby się kwalifikowały),
 • opłaty za audyt energetyczny,
 • wynagrodzenie ekip monterskich, koszty materiałów, narzędzi itp.,
 • koszt nadzoru (jeśli wynosi on maksymalnie 3%),
 • koszty planu budowlanego, ochrony i wykonalności (jeśli wynosi maksymalnie 10% inwestycji).

Szczegółowe informacje na temat tego jakiego rodzaju inwestycje i koszty z nim związane są objęte programem Agroenergia bardzo ułatwiają sprawę w składaniu wniosku. Jednak skoro już wiemy na co możemy otrzymać wsparcie, to warto zobaczyć ile możemy otrzymać z Agroenergia!

Ile można zyskać z programu Agroenergia?

Instalacja fotowoltaiczna, turbina wiatrowa czy system hybrydowy z pompą ciepła, to duży wydatek dla domu jednorodzinnego, nie mówiąc już o gospodarstwie rolnym, gdzie to zapotrzebowanie jest wielokrotnie większe. Mimo wysokich kosztów warto jednak wybrać dobre panele fotowoltaiczne czy wysokiej klasy pompę ciepła, ze względu na niezawodność i wysoką wydajność.

Wysokość dofinansowania zależna jest od mocy instalacji:

 • od 10 do 30 kW – 20% wartości inwestycji, maksymalna kwota to jednak 15.000 zł,
 • od 30 do 50 – 13%, kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 25.000 zł!

Kwoty nie są małe, jednak pamiętajmy, że nie można łączyć tego dofinansowania z innymi (oprócz ulgi termomodernizacyjnej)! Oczywiście dochodzą jeszcze instalacje, które wliczają pompę ciepła, dodatek do takich systemów wynosi 10.000zł.

Co należy wiedzieć o programie Agroenergia? Podsumowanie

Na sam koniec przypomnę kilka najważniejszych spraw związanych z Agroenergia:

 • Inwestycja może ruszyć dopiero po przyjęciu wniosku,
 • pieniądze z dofinansowania otrzymamy dopiero po zakończeniu inwestycji,
 • urządzenia zastosowane w instalacji muszą być nowe,
 • program dotyczy tylko nowo powstających systemów,
 • dotację można połączyć tylko z ulgą termomodernizacyjna, nie łączy się ona z Innymi (Mój Prąd czy Czyste Powietrze).

Agroenergia jest programem, który z pewnością wspomoże rozwój OZE na terenach rolnych. Wsparcie jest dość wysokie, bo może wynieść nawet 35.000 zł, co z pewnością zachęci wiele osób. A czy wy bylibyście zainteresowani tym programem Agroenergia 2021?


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*