Najwięksi operatorzy energii w Polsce

Na otrzymanej fakturze za prąd płacimy za dwie usługi. Pierwsza opłata dotyczy zużycia energii, która liczona jest w kWh. Od czasu liberalizacji rynku energii w 2007 roku prąd można kupić od sprzedawcy wyznaczonego z urzędu lub na zasadzie TPA. Druga opłata wystawiana jest przez operatorów systemu dystrybucji(OSD). Płacimy za usługę dostarczenia energii. Operatorzy energii są przypisani do obszaru Polski i nie można ich zmienić. Dziś przybliżę Wam rynek dystrybucji energii w Polsce i ich największych operatorów.

Kim jest dystrybutor prądu?

Najkrócej pisząc dystrybutor energii elektrycznej to podmiot odpowiedzialny za przesyłanie prądu od wytwórcy do klienta. Jest on właścicielem całej infrastruktury elektrycznej m. in. słupów wysokiego napięcia, transformatorów i linii kablowych. W ich kompetencjach leży budowa, nadzór i modernizacja infrastruktury technicznej, dzięki której można zawierać umowy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku energii(wytwórcami, sprzedawcami, klientami).

Jak wygląda rynek operatorów energii w Polsce?

Aby zostać operatorem energii elektrycznej należy uzyskać koncesję nadawaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki(URE). Aktualnie w Polsce ważną koncesję na dystrybucję prądu ma ponad 300 podmiotów. Natomiast do większości gospodarstw domowych i przedsiębiorstw prąd dostarcza zaledwie pięciu dystrybutorów. Poniżej przedstawiam Wam ich nazwy i krótki opis.

Enea Operator Sp. z o.o.

Enea Operator jest jednym z podmiotów wchodzących do grupy Enea. Firma od początku swojego powstania w 2006 roku prężnie rozbudowuje sieć dystrybucyjną. Obecnie działa na obszarze 58 213 km2 na terenie sześciu województw (wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, dolnośląskie i pomorskie). Wysokość dostarczanej energii to ponad 17 mln MWh. Liczba wszystkich klientów to prawie 2,5 mln osób.

Energa Operator S.A.

Jest to spółka wchodząca w skład grupy Energa z siedzibą w Gdańsku. Działa na obszarze północno środkowej Polski(zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie). Powierzchniowo obejmuje prawie 25% całego kraju. Obecnie dystrybutor posiada ponad 184 tys. km linii elektrycznych, które obsługują około 2,9 miliona odbiorców. Większościowy pakiet udziałów należy do skarbu państwa.

innogy Stoen Operator S.A.

innogy Stoen operator dawne RWE zarządza infrastrukturą elektroenergetyczną w Warszawie. Jest to najmniejszy dystrybutor energii z wielkiej piątki. Obsługuje prawie 980 tyś. klientów na terenie stolicy i okolic. Firma rozpoczęła swoją działalność w 2007 roku w wyniku liberalizacji rynku energii, która nakazała rozdzielić dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej.

PGE Dystrybucja S.A.

PGE dystrybucja należy do największej spółki energetycznej w Polsce PGE. Powstała w 2009 roku, a swoje usługi świadczy na terenie środkowo-wschodniej części Polski(warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie). Odpowiada za 24% obszaru Polski

Tauron Dystrybucja S.A.

Spółka Tauron Dystrybucja wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Tauron. Działa na obszarze ponad 57 tys. km2 głównie w południowej części Polski, Dolny i Górny Śląsk oraz Małopolska. Łączna długość linii to ponad ćwierć miliona kilometrów, a przesyłana energia o wartości 45 tys. GWh dociera do 5,4 mln klientów.

Szczegółową mapę z obszarem działania największych pięciu dystrybutorów znajdziecie w linku OSD – operator systemu dystrybucyjnego.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*